Mini retraite praktische informatie

Het dagprogramma voor de miniretraite

Je wordt uitgenodigd om aan het dagprogramma deel te nemen en zie dit programma als een leidraad voor je eigen deelname en beoefening van de miniretraite. Laat het geen dogma worden. Aanpassing, ook individueel voor jou is altijd mogelijk. Zo kun je naar eigen inzicht de tijden aanpassen en ook zit- en loopmeditatie vervangen door bijvoorbeeld lig meditatie.

De programmaleidraad ziet er dan als volgt uit. Probeer om je toe te leggen op de beoefening en op die manier Mindfulness te ontwikkelen.

Programma

09.00     inloop
09.30    welkom en introductie / uitleg over de dag
10.00    de stiltetijd gaat in - zitmeditatie (deels met begeleiding)
10.30     loopmeditatie
11.00    zitmeditatie (in stilte)
11.30    mindfulness yoga
12.00     zitmeditatie (in stilte)

12.30     warme maaltijd
13.00     informele meditatie*

14.30     zitmeditatie (stilte)
15.00     loopmeditatie
15.30     zitmeditatie (begeleiding)
16.00     loopmeditatie
16.30     bodyscan

17.30     broodmaaltijd
18.00    informele meditatie*

19.00    zitmeditatie (voordracht)
19.30    loopmeditatie
20.00    afronding in meditatie (verbreken van de stilte)
21.00    formele afsluiting

* N.B. Informele meditatie houdt in: loop-, zit- of ligmeditatie, het eventueel beoefenen van yoga, relaxen, een dutje doen, iets anders naar behoefte …, beoefen de informele meditatie met aandacht en in stilte.

 

Wat wordt in acht genomen

Er zijn wat praktische aangelegenheden die tijdens een stiltedag of miniretraite in acht worden genomen.

Zo wordt de dag, de naam zegt het al, zo veel mogelijk in stilte doorgebracht. Spreek alleen als het echt nodig is. Heb je minder of geen ervaring met stilte dan kan het zijn dat je het in het begin als wat ongemakkelijk ervaart. Aan het einde van de dag wordt vaak verteld dat het als heerlijk ervaren is. Je zult dan ook ervaren dat communiceren eigenlijk enorm veel energie kost.

Ook wordt gevraagd om de telefoon niet te gebruiken. Geef voor de stiltedag zoveel mogelijk verantwoordelijkheden uit handen. Na aanmelding krijg je in een aparte email een telefoonnummer dat door je huisgenoten of collega’s in dringende gevallen altijd gebeld kan worden.

Je kunt je gemakkelijk verliezen in activiteiten als schrijven of lezen, dus ook daarvan wordt je gevraagd dit niet te doen. We zijn gauw geneigd om te schrijven over iets dat is geweest en daarmee ben er dus even niet bij, ben je niet meer in het moment.  En dat is juist wat we willen beoefenen.

 

Omgangsadviezen

We gaan zoveel mogelijk uit van de omgangsadviezen zoals die in de Boeddhistische meditatiecentra worden gehanteerd.

  • Doe een ander niet aan wat jezelf niet zou aandoen en omgekeerd. M.a.w. ga respectvol om met jezelf en de ander
  • Neem niet tot je wat je niet toebehoort.
  • Spreek geen onwaarheden.
  • Gebruik geen drugs of alcohol. Als je wilt roken dan graag buiten.

Uitwisselingsgeprek

Een waardevol onderdeel binnen de mindfulness beoefening en dus ook tijdens de stiltedag is het uitwisselingsgesprek. Tijdens dit gesprek kun je geheel naar eigen behoefte je ervaring uitwisselen met de begeleider. Deze gesprekjes zijn geheel vrijwillig en je kunt je hier gedurende de dag voor aanmelden. Een uitwisselingsgesprek duurt in de regel 10 minuten.

 

Andere dagactiviteiten

Je wordt uitgenodigd om dagdagelijkse activiteiten onderdeel te maken van je beoefening, dus deze ook in stilte en met volle aandacht te doen. Zoals, eten en drinken, naar het toilet gaan, in je neus peuteren enzovoort. Het komt er dus op neer dat je gevraagd wordt om de hele dag opmerkzaamheid te beoefenen.

 

Klik hier voor de inleidende informatie

Aanmelden Stiltedag Eindhoven