Beroepscode en klachtenregeling

Kwaliteit van hulpverlening staat in mijn praktijk voorop. Ik betracht daarbij alle aspecten die bijdragen aan een optimale dienstverlening en samenwerking met en voor cliënten. Mocht het zo zijn dat u over de dienstverlening of samenwerking niet tevreden bent of een klacht heeft dan vraag ik u dit in een zo een vroeg stadium met mij te bespreken. Zodat we adequaat en naar tevredenheid van een ieder tot een goede oplossing kunnen komen.

Klachtenregelingen

Ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging voor Integrale Vitaliteitskunde; De VIV. (www.vivnederland.nl)
Heeft u een klacht en komen wij er na gesprek niet samen uit dan kunt u zich wenden tot de klachtencommissie van mijn beroepsvereniging. Klik hier voor meer informatie.
Ik ben als BCZ® register therapeut opgenomen in het register van de RBCZ – Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg. Ik committeer mij daarmee impliciet aan de beroepscode van de RBCZ. Klik hier als u de beroepscode wilt inzien.
RBCZ kent ook een klachtenregeling waartoe u zich kunt wenden.
Klik hier voor meer informatie.
Als BCZ® registertherapeut ben ik onderhevig aan het TCZ tuchtrecht. Klik hier voor meer informatie over het TCZ tuchtrecht.
Als lid van Vereniging Integrale Vitaliteitkunde beschik ik over een aansluiting bij een geschillencommissie waardoor ik tegemoet kom aan de eis zoals die door de WKKGZ (Wet Kwaliteit, Klachten, Geschillen en Zorg) verplicht wordt gesteld.

Dit is het reglement behorende bij de Geschillencommissie waarbij ik aangesloten ben.”

Reglement Geschillencommissie.