Beroepscode en klachtenregeling

Beroepscode en klachtenregeling2021-02-03T16:49:56+01:00

Kwaliteit staat in mijn praktijk voorop. Ik heb daarbij aandacht voor alle aspecten die bijdragen aan een optimale dienstverlening en samenwerking met en voor mijn cliënten. Mocht het zo zijn dat je over de dienstverlening niet tevreden bent of een klacht hebt, dan vraag ik je dit in een zo vroeg mogelijk stadium met mij te bespreken. We kunnen dan adequaat en naar tevredenheid van een ieder tot een goede oplossing komen.

Klachtenregeling – VIV

Ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging voor Integrale Vitaliteitskunde; De VIV. (www.vivnederland.nl)
Heb je een klacht en komen wij er na gesprek niet samen uit dan kun je je wenden tot de klachtencommissie van mijn beroepsvereniging. Klik hier voor meer informatie.

Klachtenregeling – RBCZ

Ik ben als BCZ® register therapeut opgenomen in het register van de RBCZ, Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg. Ik committeer mij daarmee impliciet aan de beroepscode van de RBCZ. Klik hier als je de beroepscode wilt inzien.
RBCZ kent ook een klachtenregeling waartoe je je kunt wenden. Klik hier voor meer informatie.

Tuchtrecht – TCZ

Als BCZ® registertherapeut ben ik onderhevig aan het TCZ tuchtrecht. Klik hier voor meer informatie over het TCZ tuchtrecht.

Regelement – WKKGZ

Als lid van Vereniging Integrale Vitaliteitkunde beschik ik over een aansluiting bij een geschillencommissie waardoor ik tegemoet kom aan de eis zoals die door de WKKGZ (Wet Kwaliteit, Klachten, Geschillen en Zorg) verplicht wordt gesteld. Dit is het reglement behorende bij de Geschillencommissie waarbij ik aangesloten ben.” Reglement Geschillencommissie.

Heb je een vraag?
Heb je een vraag? Open Whatsapp.