Ja. De praktijk is enkele avonden per week open van 19:00 tot 20:30.

Nee, de therapie valt onder de alternatieven zorg. Een verwijzing van de huisarts is daarvoor niet noodzakelijk.

Psychosociale therapie is niet geschikt voor mensen met een ernstige psychiatrische aandoening. Daarnaast heb ik helaas geen ervaring met kinderen en mensen met een verstandelijke beperking. Twijfel je, neem dan gerust contact met me op. Samen kijken we aan de hand van je hulpvraag wat ik voor je kan betekenen. Indien nodig kan ik je doorverwijzen naar een hulpverlener die beter bij je past.

Indien je aanvullend verzekerd bent worden de consulten door een aantal zorgverzekeraars deels vergoed. Ik ben als therapeut geregistreerd lid van de Vereniging Integrale Vitaliteit (VIV) en val onder de RBCZ. Consulten kunnen daarom worden vergoed in de aanvullende verzekering onder psychosociale therapie. Mijn advies is om voor aanvang van de therapie contact op te nemen met je eigen ziektekostenverzekeraar om na te gaan in hoeverre de therapie vergoed wordt. Via deze link kun je ook nagaan of je bij jouw zorgverzekeraar voor vergoeding bent verzekerd: www.zorgwijzer.nl

Ook is het aan te bevelen om met je werkgever te gaan praten of er sprake kan zijn van vergoeding. Therapie en training kan in veel gevallen namelijk langdurig werkverzuim voorkomen en veel werkgevers hebben daar een budget voor.

Een psycholoog is iemand die heeft psychologie gestudeerd op HBO of universitair niveau. Een psychosociaal therapeut heeft een opleiding gevolgd op HBO niveau.

In Nederland maken we veelal onderscheid tussen reguliere psychologische hulpverlening: de GGZ en de complementaire psychologische hulpverlening, ofwel in dit geval de psychosociaal therapeut.

Simpel uitgelegd behandelt de psychosociaal therapeut tijdelijke problematiek bij psychologisch gezonde mensen zoals bijvoorbeeld burn-out, stress problematiek, angsten, depressie, rouw en verlies, eenzaamheidsgevoelens, relatieproblemen etc. Een groot aantal van de voornoemde behandelingen worden in de aanvullende verzekering vergoed mits de psychosociaal therapeut erkend is en de cliënt hiervoor verzekerd is.

Zwaardere problematieken als ernstige gedrags- of persoonlijkheidsstoornissen, worden behandeld door de gespecialiseerde GZ-psycholoog, psychotherapeut en/of psychiater.

Ik vind het heel belangrijk dat het klikt tussen therapeut en cliënt. Dat je je vertrouwd en veilig voelt staat bovenaan en is de basis voor het welslagen van de therapie en training. Het is een basisvoorwaarde dat je volledig jezelf kunt zijn en vrijuit kunt spreken. Dat betekend dat je je volledig vrij kunt voelen om aan te geven als je voelt dat de klik er niet is.

Is dat het geval dan kijken we samen wat je nodig hebt. Het kan zijn dat we daar een gesprek over hebben, dat ik je doorverwijs naar een collega of dat je stopt met de therapie of training. Voorop staat dat je dat te allen tijde kunt aangeven als je het gevoel hebt dat we niet op dezelfde ‘golflengte’ zitten.

Het eerste consult starten we met een intakegesprek. Dit gesprek is bedoeld om inzicht te krijgen in je hulpvraag en in jouw leven. Ook bespreken we wat je graag wilt bereiken met de therapie en/of training. Soms stel ik voor om ook een test te doen. Daarnaast tekenen we een behandelingsovereenkomst waarin de rechten en plichten van ons beiden beschreven staan.

Het aantal sessies is afhankelijk van je hulpvraag, de tijd die je wilt en kunt besteden aan eventuele huiswerkopdrachten en je eigen motivatie.

Soms zijn enkele gesprekken voor jou al voldoende om de inzichten te krijgen waar je naar verlangt of om de handvatten aangereikt te krijgen waar je naar op zoek bent.  Soms zijn hier meer gesprekken voor nodig.

Ieder mens, elke hulpvraag en persoonlijke situatie is uniek; dit maakt dat het aantal gesprekken wat nodig is wisselend is.