Toelichting bij de specifieke kerngebieden van burn-out in relatie met de burn-out test.

Er worden 4 gebieden herkend die de kern vormen van burn-out. Hieronder lees je per gebied een korte toelichting. Let wel: hieraan kan geen diagnose worden ontleend maar de toelichting kan  gezien worden als een indicator.

Uitputting.

Onder uitputting wordt een ernstig verlies aan energie verstaan dat resulteert in gevoelens van zowel fysieke (vermoeid zijn, zich slap voelen) als mentale uitputting (‘op’ zijn, zich ‘leeg’ voelen). Zo ontbreekt het je aan energie om een nieuwe werkdag te beginnen, voel je je snel vermoeid bij de minste of geringste inspanning, en heb je geen energie meer aan het einde van een werkdag, wat het op zijn beurt weer moeilijk maakt om te herstellen of je te ontspannen.

Emotionele ontregeling.

Dit kan zich uiten in meer heftige emotionele reacties, zoals woede, angst of huilbuien waarop je geen greep hebt. Je wordt als het ware overspoeld door emoties. De tolerantiegrens is laag en je kunt je snel gefrustreerd en geïrriteerd voelen waardoor je extra heftig kunt reageren. Ook kun je je soms wat overstuur voelen, zonder dat je precies weet waarom.

Cognitieve ontregeling.

Dit uit zich doorgaans in geheugenproblemen, aandachts- en concentratiestoornissen en prestatieproblemen, bijvoorbeeld trager denken of fouten maken. Helder nadenken is soms moeilijk evenals nieuwe dingen leren. Je bent vergeetachtiger en er vaak niet echt bij met je aandacht. Ook kun je het moeilijk  vinden om beslissingen te nemen of je bepaalde zaken te herinneren.

Mentale distantie.

Je neemt als het ware ‘psychologisch’ afstand van het werk. Dat uit zich in een sterke weerzin tegen het werk. Je trekt je mentaal – of soms zelfs ook fysiek terug – en vermijdt contacten met anderen, zoals collega’s. Kenmerkend voor het ‘psychologisch afstand nemen’ is een onverschillige en cynische houding. Vaak kun je weinig of geen enthousiasme en interesse meer opbrengen voor het werk en functioneer je grotendeels op de automatische piloot.

Naast deze kernsymptomen is er bij burn-out ook sprake van:

Psychische spanningsklachten.

Dit zijn niet-lichamelijke klachten die het gevolg zijn van een psychologisch probleem, zoals slecht slapen, piekeren en als je je gespannen en opgejaagd voelt.

Psychosomatische klachten.

Dat zijn lichamelijke klachten die niet of onvoldoende verklaard kunnen worden door een lichamelijke aandoening, maar verergeren door of het gevolg zijn van een psychologisch probleem. Het gaat daarbij met name om hart-, maag-, darm-, en pijnklachten.

Ga hier naar de burn-out test

  Ik wil graag contact over de Burn-out test

  Wellicht heb je vragen naar aanleiding van de toelichting van de kerngebieden in relatie met de burn-out test. Of heb je vragen naar aanleiding van de testresultaten die je per email hebt ontvangen.
  Ik neem graag contact met je op om je vragen te bespreken. Wil je daarvoor het onderstaande formulier invullen?

  Je gegevens

  Aanhef *

  Voornaam *

  Achternaam *

  Telefoonnummer *

  E-maildres *

  Herhaal a.j.b. het E-maildres *

  Op welk tijdstip van de dag kan ik je het beste bellen? (Meerdere opties mogelijk) *

  Je kunt hier eventueel je vraag al stellen (optie):*