Privacy en veiligheid

Als je persoonlijke gegevens bij mij achterlaat dan heb ik technische en administratieve maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat deze gegevens veilig zijn. Ik geef jouw gegevens nier door aan anderen en er kan ook niemand anders bij jouw gegevens.

Welke gegevens verzamel ik en waarom.

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als jouw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst). Jouw dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor je behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na jouw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om je privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met persoonlijke en medische gegevens,
 • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens
 • als jouw behandelende therapeut als enige toegang heb tot de gegevens in je dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit je dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.
 • voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiaal overleg.

Een klein deel van de gegevens uit jouw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet jouw toestemming vragen.
Deze gegevens in het clientendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kan declareren bij jouw zorgverzekeraar.

 • je naam, adres en woonplaats
 • je geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘Behandeling psychosociale therapie’, of ‘psychosociaal consult’
 • de kosten van het consult

Als je bij mij een training of workshop volgt neem ik je gegevens op in de deelnemerslijst:

 • je naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer
 • de naam van de training of workshop en de datum/data waarop deze gegeven wordt

Contact opnemen

Je kunt met mij bellen en mailen voor al je vragen over mijn diensten. Om je goed te kunnen helpen kan het zijn dat ik je gegevens noteer en/of aantekeningen maak die ik bewaar.

Nieuwsbrieven

Je kunt je aanmelden voor mijn nieuwsbrief of misschien ben je hiervoor al aangemeld. Daarmee kan ik je op de hoogte houden van mijn activiteiten en informatie verstrekken over mijn vakgebied. Je aanmelding bevat je naam en e-mailadres. Voor het meten van de effectiviteit van mijn nieuwsbrief verzamel ik, op een geautomatiseerde manier,  de volgende informatie:

 • wie de nieuwsbrief heeft geopend
 • het IP-adres
 • HTML of tekstversie van de nieuwsbrief
 • de links waarop geklikt is

Deze informatie deel ik nooit met derden. Onderaan iedere nieuwsbrief vind je een link waarmee je je aan- of afmeldingen op de nieuwsbrieven zelf kunt beheren en/of je gegevens kunt verwijderen.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die tijdens je bezoek aan een website op je computer, tablet of smartphone geplaatst worden. In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen die gebruikt wordt om mijn website goed en snel te laten werken of voor het bijhouden van statistieken over welke pagina’s op onze website bezocht worden.

Sommige cookies worden automatisch verwijderd als je de browser sluit. Andere cookies worden op je computer bewaard. Je kunt deze op elk moment zelf via je browser verwijderen. Hoe je een cookie verwijdert hangt af van de internetbrowser waarmee je werkt. Gebruik de helpfunctie van de internetbrowser om na te gaan hoe je cookies kunt verwijderen.

Overige verwerking van gegevens

In de volgende gevallen kan het nodig zijn om gegevens door te geven aan anderen:

Website

Onze website draait op de servers van een hosting provider.

Met uitzondering van e-mail adressen van nieuwsbriefabonnees (zie nieuwsbrieven) worden er op de website geen persoonsgegevens bewaard. De hosting provider en de beheerder van de website hebben toegang tot de systemen van de website voor zover dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van het technisch beheer: beveiliging en onderhoud.

Boekhouding

De gegevens die op je factuur staan geef ik door aan mijn boekhouder voor administratieve doeleinden en belastingaangiften.

Jouw rechten

Op grond van de wet heb je het recht ons te vragen jouw gegevens in te zien, onjuiste gegevens te laten corrigeren of deze in bepaalde gevallen te laten verwijderen.