ACT staat voor Acceptance en Commitment Therapie

Een relatief nieuwe vorm van cognitieve gedragstherapie. ACT leert je om een zachtaardige houding aan te nemen bij alles wat je voelt, denkt en ervaart. Tegelijkertijd ga je op weg om je doelen en dromen te verwezenlijken.

Acceptance en commitment therapie is effectief bewezen bij een diversiteit aan klachten zoals, burnout, angstklachten, slaapproblemen en depressie.

Wat leert ACT over onze gedachten:

Er zijn meerdere processen betrokken bij het ontstaan van psychische klachten. Een belangrijk proces is dat je je gedachten verenigd met je ervaringen waardoor je je gedachten per definitie als “de waarheid” aanneemt. Een gedachte als bijvoorbeeld “ik ben waardeloos” wordt zodoende gezien als een feit in plaats van een gedachte. Met alle gevolgen van dien!

Dat maakt o.a. dat je allerlei gevoelens, emoties, gedachten of herinneringen gaat vermijden. Ook kan het zijn dat je de confrontatie met jouw identiteit uit de weg gaat en probeert om de dingen die je graag anders zouden willen zien te verbergen voor jezelf en anderen.

Al deze processen worden aangestuurd door ons verstand en kunnen leiden tot allerlei psychische klachten.

Wat doe je:

De eerste reactie bij het ervaren van psychische klachten is: ‘ik wil dit niet!’ of ‘ik moet dit nú oplossen!’

Het blijkt echter dat het gevecht aangaan met gedachten en/of gevoelens (of ze juist proberen te vermijden) er vaak voor zorgt dat deze juist een grotere invloed krijgen op jouw leven. Herken je dit?

Tijdens de ACT therapie leer je op een andere manier met vervelende gedachten, gevoelens, en sensaties om te gaan. Dus niet langer zoals je eerste automatische reactie jou vaak ingeeft: oplossen!

ACT leert je:

  • Om het gevecht te stoppen tegen ongewenste gedachten, gevoelens en sensaties en de bereidheid op te brengen om deze vervelende interne ervaringen de ruimte te geven, ze er te laten zijn.
  • Afstand te nemen van je gedachten, zodat je hierdoor niet wordt meegesleept. Je leert te kijken naar je denken, in plaats van erdoor te worden ‘rondgecommandeerd’.
  • Jezelf van een afstand te bekijken. Los van je de rollen die invult en de eigenschappen die je jezelf daarbij toedicht.
  • Psychisch aanwezig te kunnen zijn, bewust stil kunnen staan bij de ervaringen van het moment in plaats van functioneren op de automatische piloot en je steeds richten op de toekomt of het verleden.
  • Op zoek gaan naar datgene wat er echt toe doet voor jou, wat jij als persoon echt belangrijk vindt in het leven. Het duidelijk krijgen van onze eigen waarden is een essentiële stap voor een zinvol leven.
  • Actie te ondernemen gericht op datgene wat belangrijk is voor je waarden en je niet laten leiden door je problemen. Kort gezegd: leven naar je waarden door ernaar te handelen.

Met ACT bereik je psychologische flexibiliteit:

Deze zes kernprocessen samen zorgen voor wat we noemen psychologische flexibiliteit; het vermogen om aanwezig te zijn, je open te stellen en te doen wat je moet doen. Deze flexibiliteit zorgt ervoor dat je een vitaal leven kan leiden en voorkomt dat je leven in het teken staat van de problemen die je tegenkomt op je pad.